Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Reinheid van smeervloeistoffen

 

Een belangrijke secundaire taak van een vloeibaar smeermiddel is het afvoeren van vuil en slijtagedelen zodat deze op plaatsen waar nauwe spelingen aanwezig zijn, geen abrasieve invloed hebben of afzettingen kunnen vormen die de goede werking van apparatuur negatief beinvloeden.

Afvoeren veronderstelt dat de verontreinigingen elders worden “opgeslagen”. Dat kan op de bodem van een reservoir zijn. Een betere oplossing is een vorm van filtering waarbij deeltjes van bepaalde afmetingen aan de circulatie worden onttrokken.

Filtering heeft twee effecten: voorkomen wordt dat het smeermiddel verandert in een quasi slijpvloeistof en de standtijd van het smeermiddel wordt verlengd doordat verwijderde metaaldeeltjes niet meer als katalysator voor verouderingsprocessen van de smeervloeistof kunnen optreden.

Reinheidsklassen

De reinheid van een smeervloeistof kan worden aangegeven met behulp van een indeling volgens ISO 4406. Daarbij wordt het aantal deeltjes per ml met behulp van daartoe ontwikkelde testapparatuur geclassificeerd binnen een aantal reinheidscodes voor drie verschillende groottebereiken (deeltjesgrootte >4 µm, > 6 µm en > 14 µm).

 

reinheidscode aantal deeltjes per ml reinheidscode aantal deeltjes per ml
30 10.000.000 13 80
29 5.000.000 12 40
28 2.500.000 11 20
27 1.300.000 10 10
26 640.000 9 5
25 320.000 8 2,5
24 160.000 7 1,3
23 80.000 6 0,64
22 40.000 5 0,32
21 20.000 4 0,16
20 10.000 3 0,08
19 5.000 2 0,04
18 2.500 1 0,02
17 1.300 0,9 0,01
16 640 0,8 0,005
15 320 0,7 0,0025
14 160    

 

 

De reinheid van een vloeistof wordt aangegeven door de drie bij de verschillende deeltjesgroottes behorende vervuilingscodes. ISO 4406: 22/20/15 betekent dat de smeervloeistof per ml tot 40.000 deeltjes groter dan 4 µm bevat, tot 10.000 deeltjes groter dan 6 µm en tot 320 deeltjes groter dan 14 µm.

Gewenste reinheid

De optimale reinheid hangt af van de toepassing. Naarmate inwendige spelingen geringer zijn, worden hogere eisen gesteld.

Wanneer extreme reinheid wordt verlangd, zijn aanvullende maatregelen als opstelling in stofarme ruimtes, gebruik van bij aflevering extra reine smeervloeistoffen, additionele filtering bij afvullen en een deugdelijk filtersysteem noodzakelijk. Voor hydrauliektoepassingen worden wel de volgende richtwaarden voor reinheid aangegeven:

 

toepassing gewenste reinheid
hydrauliek, servobediening, zeer gevoelige systemen
15/13/10
hydrauliek, standaard industriesystemen werkend met hoge drukken
17/15/12
hydrauliek, standaard industriesystemen werkend met normale drukken, mobiele hydrauliek
19/17/14

 

Smeervloeistoffen zoals die normaal worden geleverd zullen niet aan deze criteria voldoen. De standaard afleverkwaliteit zal rond onderstaande waarden schommelen:

 

verpakkingsvorm
te verwachten reinheid
stalen vat, 200liter
19/17/16 tot 23/21/18
kunstsof container, 1000 liter
20/18/16
bulklevering per tankwagen
20/18/16

 

Wanneer een hogere mate van reinheid nodig is, zal bij afvullen de vloeistof via een filter moeten worden toegediend

Externe bronnen van vervuiling

Wanneer voor een goede werking een hoge mate van reinheid noodzakelijk is, dient voorkomen te worden dat vervuiling uit externe bron kan binnendringen. Extra aandacht voor beluchters, vul- en inspectieopeningen en een vergaande beheersing van de lokale atmosfeer kan noodzakelijk zijn.

Het streven naar reinheid heeft geen zin, wanneer externe bronnen continu voor het binnendringen van "vuil" zorgen. Een goed "bronnenmanagement" is voor de te bereiken reinheid belangrijker dan het installeren van filters - vervuiling die er niet is behoeft niet te worden verwijderd.

Filtering

Om de gewenste reinheid tijdens bedrijf te kunnen handhaven zal filtering nodig zijn om toename van het vervuilingsniveau tot ontoelaatbare waarden te voorkomen. Aard van vervuiling en grootte van te verwijderen deeltjes bepalen optimale filtratie.

Filtertypen verschillen in hun geschiktheid om bepaalde typen vervuiling te verwijderen:

 

aard van de verontreiniging geschikt filtertype
verouderingsproducten van de smeervloeistof
centrifugaalfilter
vocht/water
"purifier"
grove ijzerdeeltjes
magneetplug
kleine metaaldeeltjes, zand, stof
dieptefilter met geschikte nominale doorlaat en afscheidingsgraad

 

Van belang is het filter zodanig te kiezen dat deeltjes met "gevaarlijke" afmetingen zo goed mogelijk worden verwijderd. Het grootste gevaar vormen deeltjes met afmetingen van 30 tot 80% van de aanwezige spelingen.

Rein houden van smeervloeistof kan aanzienlijke invloed hebben op de levensduur van machinecomponenten. Streven naar een “superclean” situatie is echter meestal niet zinvol omdat de kosten van additionele inspanningen niet opwegen tegen de te behalen voordelen.