Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Doelgroepen

 

Tribolex concentreert zich bij zijn opleidingsactiviteiten op de opleiding van personeel dat behoefte heeft aan gedegen kennis op het gebied van smering, smeermiddelen en het daarmee samenhangende onderhoud. Denk aan onderhoudspersoneel, "maintenance engineers", constructeurs, docenten in het technisch onderwijs, verkopers van technische producten, personeel werkzaam in de (smeer)olie-industrie.

Niveaus

Ondersteuning wordt geboden op verschillend niveau. Zowel lager beroepsonderwijs als universitaire vooropleiding kan het vertrekpunt voor een bepaalde opleiding vormen. Er is geen beperking met betrekking tot vooropleiding of ervaring. Het niveau binnen een groep dient niet te veel uiteen te lopen. Omdat Tribolex altijd maatwerk levert, kan vergaande aanpassing van niveau en omvang van de lesstof plaatsvinden.

Groepsgrootte

Tribolex werkt bij voorkeur met relatief kleine groepen, van circa 6 - 10 personen. Bij een grotere groep loopt de kans op deugdelijke kennisoverdracht terug. Ook bestaat het gevaar dat groepsleden met een minder extrovert karakter minder actief deelnemen aan het gebeuren.

Productintroducties

Bij productintroducties is een grotere groep geen bezwaar. Meestal gaat het daarbij meer om het stimuleren van het juiste gevoel ten aanzien van het nieuwe product en de positionering daarvan dan om kennisoverdracht. Dergelijke bijeenkomsten zijn meestal van kortere duur, zodat het vasthouden van de aandacht minder problemen oplevert.