Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Motorolie voor dieselmotoren in bedrijfswagens, bouwmachines en vergelijkbare toepassingen

 

.Motoren in bedrijfswagens zijn snellopende viertakt dieselmotoren met een maximum toerental tussen 1400 en maximaal 2500 omwentelingen per minuut. Vergelijkbare motortypen worden ingezet in tractoren, bouwmachines, scheepvaart en in aggreaten. Ze hebben een stormmachtige ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de aanbevolen verversingstermijnen vanaf 5000 km in 1970 opgelopen tot >100.000 km nu. Tegelijkertijd is het vermogen per liter meer dan verdubbeld en zijn ze door allerlei maatregelen zowel aanzienlijk efficienter als schoner geworden. Moderne uitvoeringen zijn uitgerust met turbo-oplading, "common rail" hoge druk brandstofinjectie en emissie beperkende uitlaatgasnabehandelingsapparatuur als roetfilter en katalysator.

Vroeger werden ook snellopende tweetakt diesels gebruikt. In verband met toenemende emissierestricties is de productie daarvan al enige jaren gestaakt. Met name in scheepvaarttoepassingen en bouwmachines zijn ze echter nog wel in gebruik en dat zal ook nog wel enige tijd zo blijven.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Variatie in bedrijfsomstandigheden

Afhankelijk van het type inzet kunnen de bedrijfsomstandigheden erg verschillen. In vrachtauto's is er een grote spreiding in gemiddelde ritlengte en jaarkilometrage, de gemiddelde belasting ligt meestal betrekkelijk laag. Tractoren draaiend afwisselend met hoge of lage belasting, al naar de te verrichten werkzaamheden. Grondverzet en scheepvaarttoepassing kennen een aanzienlijk hogere gemiddelde belasting dan transporttoepassingen. Voor alle "off road" toepassingen wordt om die reden het maximaal te leveren vermogen op een lagere waarde ingesteld om voldoende levensduur te bereiken.

Belangrijkste aandachtsgebieden

Bij dit type motor zijn het vrij houden van de zuigerveren en het voorkomen van inwendige afzettingen van het grootste belang. Ook dient "borepolishing" en "glazing" te worden voorkomen. De smeerolie speelt daarnaast een belangrijke rol bij de koeling van turbo, zuigers en lagers. Recent zijn daar eisen bijgekomen die samenhangen met het gebruik van uitlaatgasnabehandelingsapparatuur. De meest recente specificaties vragen om motorolie met een laag sulfaatasgetal en een laag zwavel- en fosforgehalte.

Vanwege veranderingen in de brandstofkwaliteit (gebruik van niet altijd stabiele "bio-brandstof" componenten) krijgt lagercorrosie ook weer meer aandacht. Vanwege de langere verversingsintervallen zijn thermische stabiliteit en oxidatiebestendigheid steeds belangrijker geworden. Door het lagere zwavelgehalte in moderne brandstoffen is de aandacht voor het zuurneutraliserend vermogen kleiner geworden. Motorische aanpassingen om aan emissie-eisen te voldoen hebben de behoefte aan een hoog roetopnamevermogen met daarbij slechts beperkte olie-indikking sterk doen toenemen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Samenstelling

Als basisvloeistof worden zowel minerale olie als in toenemende mate synthetische (poly-alfa-olefinenen, esters) en onconventionele basisolie gebruikt. Als additieven zijn vooral detergenten, dispersanten, anti-oxidanten en anti-slijtage stoffen van belang. Omdat voornamelijk multigrade producten worden ingezet, speelt ook de keuze van het juiste polymeertype voor de viscositeitsindexverbeteraar een rol. Het toenemende gebruik van synthetische en onconventionele basisolie betekent dat uiteindelijk de hoeveelheid viscositeitsindexverbeteraar beeprkt kan blijven, omdat de basisvloeistoffen zelf al een hogere viscositeitsindex hebben. In de meest recente specificaties wordt het sulfaatasgehalte en de hoeveelheid zwavel en fosfor in de olie beperkt.

Specificaties

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

De viscositeit wordt altijd gespecificeerd met behulp van SAE-getallen. De gewenste "performance" wordt aangeduid met API of ACEA aanduidingen, en ook wel door specificaties van de betreffende motorabrikant zelf. Dat betreft dan meestal een beperkt aantal extra of meer precies gedefinieerde eisen uitgaande van een API of ACEA aanduiding en soms een extra praktijktest in motoren van het eigen merk over een langere periode. Omdat de motoren in andere sectoren dan transport afgeleiden zijn van de motoren in de transportsector, worden daar dezelfde specificaties gebruikt. De in de transportsector geldende emissierestricties vinden ook met enige vertraging hun weg in andere sectoren.

Meer informatie