Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Veel gestelde vragen

 

 

Is "tribologie" een "duur" woord voor smering?

Tribologie is de wetenschap en de technologie van samenwerkende, ten opzichte van elkaar bewegende, oppervlakken en van de daarmee samenhangende toepassingen. Het omvat dus meer dan alleen smering, ook materiaaleigenschappen en vormgeving van onderdelen behoren tot de onderwerpen waar tribologie zich mee bezig houdt.

De kern ligt in "samenwerkende, ten opzichte van elkaar bewegende, oppervlakken" - dat kan zowel een autoband op een wegdek zijn, een kunstmatig heupgewricht of een tandwieloverbrenging. "Smering" is meestal gericht op het terugdringen van de optredende wrijving en op het verminderen van slijtage.

Tot de tribologie behoren ook situaties waar een hoge mate van wrijving juist gewenst is of waar slijtage juist wordt nagestreefd. Een voorbeeld van gewenste wrijving vormt een autoband op een wegdek, een voorbeeld van gewenste slijtage is een stuk vlakgom.