Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Samenstelling van voedselveilige smeermiddelen

 

Door de beperkingen ten aanzien van de samenstelling kunnen geen normale minerale basisoliën worden toegepast. Wel toegepast worden zeer ver doorgeraffineerde minerale basisolie (technische witte olie, medicinale olie), poly-alfa-olefinen, esters, plantaardige grondstoffen en siliconen. Ook voor additieven en indikkers voor smeervetten gelden beperkingen. Inmiddels is de smeermiddelindustrie er in geslaagd producten te vervaardigen die zowel aan de eisen van voedselveiligheid voldoen als aan de technische vereisten die de smeertechnische toepassing stelt.

Keuzebeperking

"Voedselveilig" legt de samensteller van een smeermiddel beperkingen op: niet alle (uit smeertechnisch gezichtspunt geschikte) basisvloeistoffen en additieven kunnen worden toegepast. Inmiddels zijn er voldoende geschikte grondstoffen beschikbaar om hoogwaardige smeermiddelen te maken die ook voedselveilig zijn.

Voedselveilig en biologisch afbreekbaar

Voedselveilig en biologisch afbreekbaar zijn twee van elkaar onafhankelijke randvoorwaarden waaraan een smeermiddel kan voldoen. Het is mogelijk dat een smeermiddel zowel voedselveilig als biologisch afbreekbaar is. Voedselveilig en biologisch afbreekbaar zijn echter beslist niet hetzelfde. Voedselveilig wil zeggen: bestaande uit bestanddelen waar van vast staat dat ze in kleine concentraties in voedingsmiddelen geen gevaar voor de volksgezondheid vormen. Biologisch afbreekbaar betekent strikt genomen slechts dat het product in een waterig anaeroob milieu door toedoen van micro-organismen vrij snel voor een aanmerkelijk deel uiteen valt. Voedselveilige producten behoeven dus geenszins biologisch afbreekbaar te zijn, en niet alle biologisch afbreekbare producten zijn voedselveilig.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Standtijd

Smeermiddelen veranderen tijdens gebruik door de inwerking van temperatuur, vocht, opname van slijtagebestanddelen etc. De aanvankelijke voedselveiligheid is dan na verloop van tijd niet meer gegeven. Regelmatige controle op de kwaliteit en op tijd verversen is dan ook op zijn plaats.

Opslag van voedselveilige producten verdient extra aandacht. Zolang de originele verpakking onbeschadigd en ongeopend is, is het product voedselveilig. Na opening kunnen omgevingsinvloeden bij ondeskundige opslag problemen veroorzaken. Zo kan bijvoorbeeld binnengedrongen water(damp) een voedingsbodem vormen voor micro-organismen - waardoor niet meer sprake is van een voedselveilig product. Strikt genomen wil certificering zoveel zeggen als: voedselveilig totdat de verpakking wordt geopend - daarna is die garantie er niet meer.

Zorgvuldig omgaan met en tijdig verversen van in oorsprong voedselveilige producten is dus een eerste vereiste om ook in de praktijk de gewenste veiligheid te verkrijgen en te handhaven.

Meer informatie