Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Opleiding en cursusontwerp

 

Tribolex ontwerpt voor u (interne) technische opleidingen en cursussen en verzorgt desgewenst ook de uitvoering.

Een brede ervaring stelt ons in staat de inhoud op uw wensen af te stemmen. Opleiding kan op verschillend niveau plaatsvinden. Cursussen en presentaties kunnen naar behoefte van illustraties en ander beeldmateriaal worden voorzien.

Gerealiseerde projecten

Tribolex heeft reeds vele cursussen ontworpen. De inhoud daarvan kan in een aantal gevallen snel worden "vertaald" naar uw behoefte. Cursussen over onderstaande onderwerpen kunnen daardoor snel beschikbaar zijn:

onderwerp:
behandeld worden:
bijzonderheden:
smering algemeen
smering, smeringsregimes, typen smeermiddelen, keuze in de praktijk, standaardisatie, specificaties, classiicaties
deze module kan zowel als zelfstandig onderdeel worden gebruikt of als onderdeel van andere cursussen
hydrauliek
hydrauliek - basisbeginselen, taak van de hydraulische vloeistof, vloeistofkeuze, belang van reinheid en filtering, "vloeistovriendelijk" systeemontwerp, monsteronderzoek, overschakeling of voedselveilige of biologisch afbreekbare producten
het systeem wordt vanuit de optiek van de vloeistof beschouwd: er is veel aandacht voor de ontwerp- en onderhoudsaspecten die daarmee verband houden
motorolie
taak van een motorolie, keuze van de viscositeit afhankelijk van bedrijfsomstandigheden, monsteronderzoek, verschillen tussen diesel- en benzinemotoren, specificaties, classificaties, invloed van emissiewetgeving op constructie en smeeroliesamenstelling
er zijn aparte modules beschikbaar voor: snellopende motoren (>4000), dieselmotoren met een max toerental tussen 350 - 2500 omw/min, langzaam lopende diesels (toerenatal < 350 omw/min), gasmotoren en kleine tweetakten
tandwielsmering
opbouw van een smeerfilm bij tandwielen, tandbeweging (rollen/glijden), productkeuze afhankelijk van omtrekssnelheid, slijtagevormen, wrjvingseigenschappen
er zijn drie modules beschikbaar: een inleidend deel en daarnaast een industrieel en een "automotive" deel. normaal wordt het algemene deel met een van de twee andere gecombineerd.
compressorsmering
typen compressoren en hun uiteenlopende smeersystemen en smeerbehoeften, belang van het beperken van de eindcompressietemperatuur, verdraagzaamheid met het te comprimeren gas
er zijn aparte modules beschikbaar voor lucht- en koelcompressoren.
smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie
risicobeheersing, inzet van voedselveilige smeermiddelen, overschakelingsprocedures en "voedselveilig omgaan" met smeermiddelen, smering van apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie,
de nadruk ligt op de specifieke bedrijfsomstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie en de daaruit voortvloeiende controle- en beheersprocessen. daarnaast is er uitgebreid aandacht voor overschakeling naar "voedselveilig smeren" en het daarna handhaven van die toestand
biologisch afbreekbare smeermiddelen
biologische abreekbaarheid, waar is toepassing zinvol, hoe om te aan met biosmeermiddelen, hoe over te schakelen op biologisch afbreekbare producten, invloed van vocht en water op biosmeermiddelen, verantwoorde afvoer na gebruik
belicht worden de specifieke kenmerken van bioproducten en de consequenties die dat heeft voor het gebruik, de omgang met en de uiteindelijke afvoer van producten
onderzoek van gebruikte smeerolie
wat kan worden verwacht van monsteronderzoek, hoe een monster te nemen, welke analyses zijn zinvol, wat "ziet" een laboratorium eigenlijk bij spectrometrie, deeltjestelling, ferrografie etc, hoe om te gaan met verkregen cijfers, beperkingen van "globale afkeurnormen"
er wordt met name in gegaan op hoe uit verkregen cijfers zinnige conclusies kunnen worden getrokken, hoe uit een reeks van cijfers afkeurwaarden kunnen worden afgeleid, welke cijfers zich wel voor onmiddellijke waardering lenen en welke eerst beter kunnen worden gerelativeerd, hoe bepaalde veranderingen in de analysecijfers invloed hebben op zowel smeermiddel als apparatuur
smering van stoom- en gasturbines
de verschillen tussen turbinetypen en de consequenties voor de smeermiddelsamenstelling, invloed van de basisvloeistof op de standtijd, invloed van doelmatige filtering op de standtijd, maatregelen ter voorkoming van schuimvorming, factoren die het luchtafscheidend vermogen beinvloeden
de nadruk ligt op het bereiken van een zo lang mogelijke standtijd, het zo goed mogelijk beperken van het ontstaan van oxidatieproducten, de invloed van water, vervuiling en metalen op de kwaliteitsteruggang tijdens gebruik van het smeermiddel, hoe een nieuwe installatie met olie te vullen en eventueel na verloop van tijd het smeermiddel te vervangen en de rol van regelmatig oliemonsteronderzoek om langdurig veilig te kunnen draaien
motorkoelvloeistoffen en koelwaterbehandeling
samenstelling van antivries en koelvloeistof, verschillen tussen de meest voorkomende typen voor zowel personenauto's als trucks, bouwmachines en industriele motoren, werking van de diverse additieven en de invloed van de in het koelsysteem gebruikte materialen, hoe omgaan met koelvloeistoffen (veiligheid, vermenging, afvoer), belang van waterkwaliteit, verwarring ontstaan door gebruik van kleurstoffen, problemen en hoe deze te voorkomen.
de traditionele "antivries" is inmiddels door een grote reeks producten vervangen. een eerste scheiding vormt de toepassing in motoren van gietijzer en motoren die aanzienlijke hoeveelheden aluminium bevatten. binnen die beide groepen koelvloeistoffen worden inmiddels allerlei verschillende en onderling niet compatibele additieven gebruikt, waarbij voor de buitenstaander onbegrijpelijke aanduidingen als conventioneel, nitraat-, nitriet- en silicaatvrij, SCA, OAT, HOAT, ILOAT de boventoon voeren.

 

Uitbesteden of zelf doen?

Effectief opleiden is een zaak van zorgvuldige afstemming: uw wensen en het bij cursisten al reeds aanwezige kennisniveau bepalen de inhoud. Natuurlijk beschikt iemand bij u intern over alle noodzakelijke kennis. Maar is hij of zij ook degene die tijd kan vrij maken voor het opzetten en het geven van een cursus? En gaat die deskundigheid gepaard met het vermogen om kennis op anderen over te dragen?

Vaak is uitbesteden effectiever en goedkoper!

Voorbeelden

De diavoorstelling.en het pdf-bestand geven een indruk van door ons vervaardigd materiaal. Uiteraard kan dit worden opgemaakt in uw eigen huisstijl en worden voorzien van uw bedrijfslogo.

Cursusduur

Wij zijn geen voorstander van meerdaage cursussen. Onze ervaring leert dat het beter is om een onderwerp te verdelen in kleinere, makkelijker te "verteren" stukken die in een halve of hele dag kunnen worden behandeld. Dat geeft een geringere verstoring van de normale werkzaamheden en past beter bij het kennisopnamevermogen van cursisten. Indien nodig kan in een vervolgsessie diepgang en omvang worden uitgebreid.