Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Productkeuze

 

Adviezen van Tribolex zijn er niet op gericht om u aan het goedkoopste product te helpen. Wij zien smeermiddelen als een component die bij kan dragen tot optimale bedrijfszekerheid en tot verlaging van de kosten per eenheid product. Een duurder product kan soms de betere keuze zijn.

Keuzeondersteuning

Wij adviseren u inzake de keuze van het meest optimale product. Daarbij letten we op eigenschappen, specificaties en samenstellende componenten. Die bepalen wat het product kan en hoe lang die prestaties geleverd kunnen worden en daarmee de standtijd, Ù voert daarna  de prijsonderhandelingen met de door u gekozen leverancier. Op die manier bent u er van verzekerd dat u zowel het juiste product krijgt als de juiste prijs.

Prijsonderhandelingen

Prijsonderhandelingen zijn een zaak tussen koper en leverancier. Tribolex bemoeid zich niet met uw prijsonderhandelingen omdat Tribolex prijs stelt op haar onafhankelijkheid - van zowel leverancier als van koper. Onze onafhankelijkheid is gebaseerd op uiterste discretie en het à priori uitsluiten van belangenverstrengeling - daarom zijn er gebieden waar wij u niet van dienst willen zijn.

Wat levert het op?

Zorgvuldige afweging van technische behoeften en producteigenschappen leidt tot:

  • minder soorten
  • kleinere kans op vergissingen
  • geringere investeringen
  • lagere kosten
  • hogere bedrijfszekerheid