Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Productpositionering

 

Het positioneren van een product voor de juiste toepassing en/of doelgroep is uw sleutel tot succes. Wanneer er bij de initiële positionering verkeerde keuzes worden gemaakt, zult u later in een dure herpositioneringscampagne uw fouten moeten corrigeren. Het is beter om iets langer na te denken en meteen de juiste positionering te kiezen. Tribolex beschikt over een aantal specialisten met grote ervaring in creatieve productpositionering en kan u helpen bij het maken van uw plannen.

"Me too" introducties

In de smeerolie-industrie zien wij veel "me too" positioneringen - er wordt een product op de markt gebracht met identieke specificaties als uw concurrent hanteert - waarna u het product alleen nog via een lagere prijs en/of een hogere kortingschaal in de markt kunt zetten. Als die handelwijze u bevalt, hebt u Tribolex niet nodig. Wanneer u de behoefte hebt om u te onderscheiden kan het creatieve vermogen van Tribolex voor u van nut zijn.

De Tribolex-aanpak

Een product moet een zekere behoefte bevredigen en dat zo mogelijk beter doen dan vergelijkbare producten van anderen. Wanneer uw klanten de overtuiging hebben dat uw product beter aansluit bij hun behoeften dan andere producten kunt u grotendeels ontsnappen aan invloeden die uw marktaandeel belagen. Op dat gegeven is de Tribolex-aanpak gebaseerd. Wij analyseren wat een product kan doen, welke verwachtingen een klant heeft en geven op basis daarvan een product een unieke identiteit. Die unieke identiteit werkt motiverend en stimulerend op uw verkoopstaf en wederverkopers en geeft ook de klant het gevoel de juiste "deal" te hebben gesloten. Het maakt u bovendien minder "grijpbaar" voor uw concurrenten.

Specificatiefetishisme

Veel producten worden "opgeluisterd" met allerlei specificaties. Verouderd, niet relevant, ingetrokken - het maakt niet uit. Op een motorolieverpakking is soms bijna het gehele alfabet aan te treffen. Mogelijk dat de eindgebruiker onder de indruk raakt van al die tekst. Meestal wordt het niet gelezen en zeker niet begrepen.

Minder is hier meer naar onze ervaring. Beperk u tot relevante kwaliteitsaanduidingen en vermijdt aanduidingen die al vele jaren niet meer actueel zijn. Vermeldt informatie die de gebruiker op weg helpt: "waar is het product voor bedoeld", "wat kan er van worden verwacht". Bij een juiste positionering hangt uw succes niet af van de vermelding van het minimum kwaliteitsniveau waarover olie-industrie en machinefabrikant het eens zijn geworden. En uw kansen op succesvolle positionering worden beduidend beter!