Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Tribologie, wrijving en slijtage

 

Tribologie

Tribologie is een wetenschap met vele raakvlakken met andere disciplines:

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.

\Focus op oppervlakken

"Smering en smeermiddelen" vormen slechts een deelgebied. Tribologie houdt zich bezig voor alles bezig met oppervlakken en de verschijnselen die optreden wanneer twee oppervlakken samenwerken. Met name "wrijving" en "slijtage" vormen de aandachtspunten. In het algemeen zal men die grootheden in technische constructies willen beinvloeden. Dat kan door materiaalkeuze/materiaalcombinatie en/of door het aanbrengen van een scheidingslaag in de vorm van een smeermiddel plaatsvinden.

Systematiek

Principieel kunnen er een aantal verschillende situaties worden onderscheiden in de combinatie wrijving/slijtage. Afhankelijk van het beoogde effect kunnen verschillende maatregelen worden genomen ter beinvloeding:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

In alle gevallen gaat het om de materiaalkeuze/materiaalcombinatie - met soms een tussenstof (het smeermiddel).

Wrijving en slijtage

Het gaat er niet om wrijving en slijtage in alle gevallen te minimaliseren. De techniek kent vele voorbeelden waar juist een hoge mate van wrijving gewenst is of waar bewust naar een bepaalde mate van slijtage wordt gestreefd:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Slijtagevormen

Slijtage kent vele vormen en vele verschillende oorzaken. Meestal treden er gelijktijdig meer vormen van slijtage op. In de praktijk is niet altijd scherp te onderscheiden welke vorm van slijtage de hoofdoorzaak is van bepaalde beschadigingen. Sommige vormen van slijtage bij gesmeerde contacten kunnen door de keuze van een geschikt smeermiddel worden beinvloedt, andere in het geheel niet. Slijtagevormen waarbij materiaalvermoeiing een rol speelt, kan alleen door materiaalkeuze worden beinvloed. Daar zal verbetering vanuit de constructeur moeten volgen - achteraf is er weinig meer te verbeteren.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Levensduur

Technische constructies kennen in principe een eindige levensduur. De ontwerplevensduur zal van geval tot geval verschillen. Bij de keuze van de levensduur spelen zaken als kostprijs, vervangbaarheid, veiligheid en snelheid van veroudering een rol. De constructeur zal een keuze moeten maken - een keuze die niet altijd eenvoudig zal zijn. Voor een aantal technische artikelen wordt wel de volgende "ontwerplevensduur" aangehouden:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player