Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Tribologie en smering

 

Tribologie omvat meer dan "smering" en "smeermiddelen". Het omvat ook vormen van ongesmeerd bewegend contact:

  • op wrijving gebaseerde onderdelen als remmen en koppelingen
  • contact tussen autoband en wegdek
  • krijtje op een schoolbord
  • vlakgom op beschreven papier

"Tribologie", "smering" en "smeermiddel" kunnen als volgt worden gedefinieerd:

Tribologie

"de wetenschap en de technologie van samenwerkende, ten opzichte van elkaar bewegende, oppervlakken en van de daarmee samenhangende toepassingen"

Smering

"het gescheiden houden van samenwerkende, ten opzichte van elkaar bewegende, oppervlakken door een smeermiddel met de bedoeling wrijving te verlagen en slijtage te verminderen"

Smeermiddel

"stof bewust aangebracht tussen samenwerkende, ten opzichte van elkaar bewegende, oppervlakken met als doel de oppervlakken zo goed mogelijk van elkaar gescheiden te houden"

Tribologie is een multidisciplinaire wetenschap met vele raakvlakken: vloeistofmechanica, materiaaleigenschappen, natuurkunde, chemie, werktuigbouw, levensduurberekening, toegepaste wiskunde etc.